Madonas pilsētas 1.vidusskolaziemassvētki 5.-6. klasēm
10.klases tikšanās (24.08.2016 11:05)

10. klašu audzēkņu tikšanās 26. augustā plkst. 13 00

Elviss Roznieks


1. septembris (24.08.2016 11:16)
                                       Tālumā aiz košiem siliem

                                       Noskan sapņains skolas zvans.

                                      Ir nu atkal klāt tas brīdis,

                                      Kad uz skolu doties laiks.

                             Audzēkņus uz pirmo kopīgo stundu aicina  

                                     2016.gada 1.septembrī plkst. 1000

          12. klašu un 11.a klases skolēnus skolā gaidīsim plkst. 900 (līdzi puķu pušķīši)

 

Elviss Roznieks


10.klašu skolēnu uzņemšanas (13.06.2016 14:11)

 

                                     Madonas pilsētas 1. vidusskola

                             (Valdemāra bulvārī 6) uzņem audzēkņus

                                       2016./2017.m.g. 1.-12.klasēs.

 

1.- 9.klasēs – pamatizglītības programmā un

                       speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem.

 

No 7. klases iespēja padziļināti apgūt robotiku un programmēšanu.

 

 

Uzņemšana 10.klasēs sākas no 2016.gada 13. jūnija. (skolas kancelejā)

 

Skola piedāvā apgūt 3 vidējās izglītības mācību programmas:

 

 1.vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma,

 

 2. profesionālā / humanitārā virziena programma.

    (iespēja iegūt kvalifikāciju "Projektu vadība") 

 

 3. matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma.   

    (iespēja padziļināti apgūt tehnoloģijas, tehnisko grafiku un dabaszinību priekšmetus)

 

Skolas audzēkņiem ir iespēja dzīvot labiekārtotā pašvaldības internātā.

 

1. -12. klašu skolēniem ir bezmaksas pusdienas un apmaksāti ceļa izdevumi nokļūšanai uz izglītības iestādi.

 

Iestājoties  skolā jāiesniedz šādi dokumenti:

 • iesniegums (aizpilda mācību iestādē),

 • apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts,

 • 2015./2016.mācību gada liecība (1.-8.kl.,10.-11.kl.)

 • veselības forma 26,

 • personas lieta.

  Skola  piedāvā:

 • Mācību priekšmetu „Datorika” 1. – 9. klasei

 • Programmēšanas pamatus un robotikas nodarbības 7. -12. klasei

 • Iegūt ECDL datorprasmju sertifikātu.

 • Iespēja iegūt profesiju/kvalifikāciju: projektu vadība.

 • Skolā izveidots Debašu klubs, skolēnu pētnieciskais darbs, mācību uzņēmumi.

 • Skolas telpas piemērotas bērniem ar īpašām vajadzībām.

 • Ir iespēja nodarboties ar ārstniecisko vingrošanu.

 • Plašas iespējas darboties interešu izglītības grupās, mākslinieciskajā pašdarbībā, automodelismā u.c.

 • Iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību –pašvaldības finansējums teorijas daļai.

 • Skola nodrošina ar mācību līdzekļiem (grāmatām, darba burtnīcām, dienasgrāmatu).

 •                                                                    
                                                                             Tālr.: 64807546        

                                                                                 Skolas administrācija

Lasīt tālāk...
Elviss Roznieks


Informācija (03.09.2014 16:11)

Mācību grāmatas, darba burtnīcas un dienasgrāmatas skolēniem nodrošina mācību iestāde.

Elviss Roznieks


skolas iekšējie kārtības noteikumi (02.09.2013 13:05)

Skolas iekšējie kārtības noteikumi

Elviss Roznieks


interešu izglītība (22.08.2016 10:31)

Mūsu skolas interešu izglītība 2016./2017. m.g.

Elviss Roznieks


1. septembris prezidents (22.08.2016 10:20)

Mums bija patiess prieks un lepnums uzņemt Valsts prezidentu Raimondu Vējoni ar kundzi 1. septembra svinīgajā pasākumā.

vejonis

 

Elviss Roznieks


3 D printeris (23.09.2014 21:52)
  Madonas 1. vidusskolā ir uzstādīts pirmais 3D printeris Madonas novadā. Ļoti unikāla un interesanta lieta.

Elviss Roznieks


start(IT) (23.09.2014 21:51)

     Godam esam nosvinējuši jaunā mācību gada aizsākumu - Start(IT) goda plāksne rotā mūsu skolas ēku. Aizvadītajā mācību gadā esam atzīti par aktīvāko informātikas un programmēšanas apmācību priekšmetu skolām Latvijā.


Elviss Roznieks


skolas blogs (13.04.2014 23:50)

Interesanti un aizraujoši mācību materiāli mūsu skolas blogā

http://maciesarldl.wordpress.com/

Elviss Roznieks


Jubilāri


Kalendārs
Augusts
2016
P O T C P S Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     


Saņemt jaunumus
E-pasts: